MARKNADSPLASS

Marknadsplassen er eit tilbud til produsentar og besøkande. Under festivalen vil det være eit eige marknadsområdet i Skånevik sentrum. Fleire lokale bønder og andre utstillerar er hjarteleg velkommen til å søke om standplass.

SØK STANDPLASS

Open marknad frå torsdag(7.7) til søndag (10.7)


 

Praktisk til utstillere:

  • 3×3 meter stand tilbys. Det er mulig å utvide ved behov.
  • Det er ikkje lagt opp strøm
  • Ein kan sjølv velge kva dagar ein vil selge.
  • Utstillerar må sørge for at reglar er fulgt ift matsikkerhet.
  • Ein kan få avslag på søknad. Skånevik Teater disponerer området du vert tildelt
  • Informasjon om pris i søknadsskjemaet under.

SØK STANDPLASS